Привіт, відвідувачу ресурсу БЛОГ НАУКИ. Здається ти використовуєш AdBlock.
Якщо бажаєш підтримати проект, додай наш сайт у виключення.
Як відключити ?
Національний природний парк «Хотинський»
Повернутися до списку тварин

Тип: ХОРДОВІ – CHORDATA

Клас: Амфібії – Amphibia

Ряд Родина Назва Укр. Назва Лат. ЧКУ
Безхвості земноводні – Anura
Жаби - Ranidae
Жаба трав'яна
Безхвості земноводні – Anura
Райкові - Hylidae
Райка деревна
Ропухові - Bufonidae
Ропуха зелена
Додаток II «Конвенції з охорони дикої флори і фауни та природного середовища існування в Європі» (категорія «види, що підлягають особливій охороні»), «Червоний Список хребетних Міжнародного союзу охорони природи (МСОП)».
Саламандрові - Salamandridae
Саламандра вогняна
Червона книга України (Вразливий); Додаток III Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Види, що підлягають охороні) та Червона книга хребетних Міжнародного союзу охорони природи (МСОП).
Хвостаті земноводні – Urodela
Саламандрові - Salamandridae
Тритон гребінчастий або гребенястий
Занесений у Додаток II Бернської конвенції ("види, що підлягають особливій охороні"). Деякі дослідники висловлювали пропозиції щодо його включення в перелік регіонально рідкісних видів тварин Буковини (Смірнов, Скільський, 2012) та Червоної книги України (Гассо та ін., 2001).

E-mail: admin@old.blognauki.in.ua | Copyright © 2013-2024 https://old.blognauki.in.ua/
Ідея та втілення програми: Марко М. Ю.
Матеріали бази даних "Tools Nature", можуть бути опубліковані в некомерційних цілях у інших джерелах за умов збереження інформації про автора та вказаного посилання на джерело: Марко М.Ю. Tools Nature. База даних природи Чернівецької області. - 2024. - Інтернет: https://old.blognauki.in.ua/npph/