Привіт, відвідувачу ресурсу БЛОГ НАУКИ. Здається ти використовуєш AdBlock.
Якщо бажаєш підтримати проект, додай наш сайт у виключення.
Як відключити ?
Національний природний парк «Хотинський»

Бібліотека Національного природного парку «Хотинський»

      Нижче Ви можете ознайомитися з бібліотекою НПП «Хотинський», яка постійно поповнюється науковими та публіцистичними працями.

Тварини

      Федоряк М. М., Ярошинська О. Г. (2015) Федоряк М. М., Ярошинська О. Г. (2015) Нові відомості щодо фауни павуків території НПП «Хотинський» // Прагматичні аспекти діяльності національних природних парків у контексті збалансованого розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю Нац. природ. парку «Вижницький» (17-19 вер. 2015 р., смт Берегомет, Чернівецька обл., Україна) / наук. ред. І. В. Скільський ; М-во екології та природ. ресурсів України, Нац. природ. парк «Вижницький» та ін. – Чернівці : Друк Арт.


      Федоряк М. М., Марко М. Ю. (2014) Відносна чисельність масових рядів герпетобію національного природного парку «Хотинський» (дослідження 2012 року) // Екологія водно-болотних угідь і торфовищ [зб. наук. статей / гол. ред. Коніщук В. В.]. – Київ: ТОВ «НВП «Інтерсервіс».


      Федоряк М.М., Марко М.Ю. (2014) Павуки-герпетобіонти Національного природного парку «Хотинський» (ранньовесняний аспект) // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень : матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції (10-12 квітня 2014 р., м. Хотин) / відп. ред. І. В. Скільський ; М-во екології та природн. ресурсів України, Нац. природн. парк «Хотинський» та ін. – Чернівці : Друк Арт.


      Федоряк М.М., Марко М.Ю., Білусяк Р.М., Турун Т.Г. (2014) Мезофауна поверхні грунту садів з різним ступенем пестицидного навантаження Чернівецької області // Інноваційний менеджмент збалансованого (сталого) природного агровиробництва: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю від дня народження Ф.Т. Моргуна (м. Дніпропетровськ, 23-24 жовтня 2014р.). – Дніпропетровськ: Вид-во «Свідлер А.Л.».


      Хлус Л. М. , Марко М. Ю., Сандулович М. В. (2014) Герпетобіонтна колеоптерофауна Національного природного парку «Хотинський» // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень : матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції (10-12 квітня 2014 р., м. Хотин) / відп. ред. І. В. Скільський ; М-во екології та природн. ресурсів України, Нац. природн. парк «Хотин- ський» та ін. – Чернівці : Друк Арт.


      Федоряк М.М., Ярошинська О. Г. (2014) Хортобіонтна аранеофауна Прут-Дністровського межиріччя // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції (відп. ред. І. В. Скільський ; М-во екології та природн. ресурсів України - у друці.


      Федоряк М.М., Марко Ю.М. (2013) Аранеокомплекси Рухотинської печери і деяких штучних біотопів Чернівців та Ужгорода // Біологічні системи ВАК. – Т. 5, Вип. 3. – Чернівці : Чернівецький національний ун-т.


      Федоряк М. М., Коржик В.П., Марко М. Ю. (2013) Мезофауна поверхні ґрунту Національного природного парку «Хотинський» (осінній аспект) // Матеріали IІ науково-практичної конференції «Проблеми природоохоронного менеджменту територій з інтенсивним веденням господарства, прийнятих до складу національних природних парків» (Кременець, 3-4 жовтня 2013). – Кременець : ТОВ «ПАПИРУС-К»


      Марко М.Ю. (2013) Мезофауна поверхні ґрунту національного природного парку «Хотинський» у прибережній смузі Дністровського водосховища // Заповідна справа в Україні ВАК. – Т. 19, Вип. 1.


      Мелещук Л.І., Федоряк М. М. (2013) Павуки (Araneae) у складі нідікольної фауни дендрофільних птахів Карпатського регіону України // Беркут. – 2013. – № 22 (2).


      Федоряк М.М., Ярошинська О.Г., Марко М.Ю. (2012) Мезофауна поверхні ґрунту національного природного парку «Хотинський» (весняний аспект) // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія - Біологія. - Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Вип. XVII.


      Смірнов Н. А., Скільський І. В. (2012) Морфологічні та екологічні особливості хвостатих земноводних у Чернівецькій області. 4. Гребінчастий тритон. // Заповідна справа в Україні. – Т. 18., Випуск 1-2. – С. 67–76.


      Когутяк Я.М. (2011) Сучасний стан популяцій та перспективи збереження і відтворення цінних видів іхтіофауни Дністерського водосховища в межах НПП «Хотинський» // Матеріали Міжнар. наук. практ. конф. «Заповідна Хотинщина». – Чернівці: ДрукАрт.


      Гарматюк, О. М., Худий, О. І., Худа, Л. В., Череватов, В. Ф. (2010) Зараженість риб Дністровського водосховища риб'ячою п'явкою Piscicola geometra (Linnaeus, 1761) і характеристика умов її існування // Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка // http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/556.


      Гассо В.Я., Місюра A.M., Вінников А.I., Гринчишин Т.Ю., Марченковська О.О., Пономаренко О.Л. (2001) Рідкісні й зникаючі види земноводних Карпат в умовах антропогенного впливу // Між-нар. наук.-практ. школа для молодих вчених і спеціалістів "Природні екосистеми Карпат в умовах посиленого антропогенного впливу" (м. Ужгород, 4-7 жовтня 2001 p.). - Ужгород.- С. 282-284. (Наук, вісник Ужгор. ун-ту (серія: біологія). - № 9).


      Безродный С. В. (1991) Распространение сонь (Rodentia, Gliridae) на Украине // Вестник зоологии. – № 3. – С. 45–50.


Рослини

      Коржик В. П. (2001) Лісистість Буковини як функція антропогенізації довкілля // Наук. вісник Чернівецького ун-ту, сер.Географія, вип. 104. – С.36-60


      Воропай Л.І., Коржик В.П. (1999) Корінні ліси і буреломи в Буковинських Карпатах: історико-географічний аспект господарювання // Матер.міжнар. наук.-практ. конф.”Екологічні та соціально-економічні аспекти катастрофічних стихійних явищ у Карпатському регіоні (повені, селі, зсуви)”. – Рахів. – С.55-58.


Геологія

      Коржик В. П. (2013) . Псевдокарст Українських Карпат // Географічна наука і практика: виклики епохи: Матер. міжнар. наук-практ. конфер, Т.2. – Львів: Видавничий центр ЛНУ. - С.177-181.


      Коржик В.П. (2013) Проблеми землевпорядкування у карстових регіонах // Подільські читання: Матеріали II Міжнар. наук.-практ. конфер. – тернопіль: СМП «Тайп». - С.26-28.


      Коржик В.П. (2013) К вопросу определения границ карстовых геосистем // Актуальні проблеми дослідження довкілля Збірник наукових праць (за матеріалами V Міжнар. конфер. – Т.2. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка. - С.173-176.


      Коржик В.П. (2011) Оронімія Буковинських Карпат у контексті історико-географічного процесу // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Збірник наук. праць. Вип. 553-554: Географія – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. – С.67-72.


      Коржик В.П. (2009) Белігеративні геокомплекси Буковини як свідки історико-географічного процесу // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Збірник наук. праць. Вип. 480-481: Географія – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. – С.189-193.


      Коржик В.П. (2009) Інформаційні системи і методи історико-ландшафтних досліджень / Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Збірник наук. праць. Вип. 459: географія – Чернівці: Чернівецький нац..ун-т. – С.39-43.


      Коржик В.П. (2007) Про роль класифікацій антропогенно змінених ландшафтів у історико-географічних дослідженнях. – Історична географія: початок XXI сторіччя. // Збірник наук. праць. – Вінниця, ПП «Видавництво «Теза». – С.65-78.


      Коржик В.П. (2006) Спелеокарстовий чинник у формуванні Дністровського екологічного коридору / Менеджмент екосистем природно-заповідних територій. Матер. Всеукраїн. наук.-практ. конфер., присвяч. 10-річчю створення нац. прир. парку «Подільські Товтри». – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2006. – С.177-186.


      Коржик В. П., Стратій В., Няйко Н. (2006) Геохімічні аспекти карстогенезу у флішовій зоні Буковинських Карпат у межах НПП «Вижницький» // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Збірник наук. праць. Вип.294: Географія. – Чернівці: Рута. – С. 125-139.


      Ющенко Ю., Смирнова В., Коржик В. (2006) Гідроморфологічна характеристика річок Стебник та Сухий як інформаційна база дослідження еволюції сучасних долинно-річкових геосистем // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Збірник наук. праць. Вип.304: Географія. – Чернівці: Рута. – С. 113-123


      Коржик В.П. (2005) Карстова інформаційна складова в історико-географічних реконструкціях ландшафтів // Фізична географія та геоморфологія, № 47, К. - С.209-215.


      Коржик В.П., Заремська О.М. (2002) Охорона карстово-спелеологічних об’єктів природно-заповідного фонду: нагальні завдання сьогодення // Заповідна справа в Україні. Том 8, Вип..1. – С.18 – 25.


      В.П.Коржик, О.Н.Заремская (2002) Социально - экономические проблемы антропогенного карстогенеза. - В кн. Региональные аспекты природопользования. – Chernivtsy – Sosnowiec. – С.112 – 118.


      В.В.Горбунов, В.П.Коржик (2002) Радиационное загрязнение карста: аспекты оптимизации природопользования. - В кн. Региональные аспекты природопользования. – Chernivtsy – Sosnowiec. – С.58 – 63.


      Коржик В. П., Заремська О. (2001) Техногенна активізація карсту як індикатор розмірів карстових геосистем // Наук.вісник Чернівецького ун-ту. Вип.120. географія. – Чернівці. – С.10-17.


      Коржик В.П., Заремська О.М. (2001) Карстові ландшафти – віртуальна реальність? // Фізична географія та геоморфологія. – Вип.41, К. – С.120 – 123.


      Коржик В. П. (2001) Збереження ландшафтного різноманіття: деякі методологічні проблеми практичної реалізації // Вісник Львів.ун-ту. Серія географічна. Вип.28. – Львів. – С.153-156.


      Коржик В. П. (2000) Ничейные ландшафты: к вопросу пассионарности // Збірник наукових праць «Ландшафти і сучасність»- Київ-Вінниця. - С.164-166.


      Коржик В. П. (2000) Техногенна активізація карсту: екологічні, економічні та правові аспекти // Сб.научн. трудов «Экологическая и техногенная безопасность» – Харьков. - С.90-94.


Спелеологія

      Коржик В.П. (2013) До оцінки спелеоресурсного потенціалу / Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конфер. «Стан та перспективи розвитку заповідної справи та екологічного туризму в Україні». – Миколаїв. – С.112-115.


      Коржик В.П. (1999) До питання комплексного використання рекреаційної складової спелеоресурсного потенціалу Буковини // Матер.конф. з міжнар.участю “Оздоровчі ресурси Карпат і прилеглих регіонів”. – Чернівці. – C.200-206.


      Коржик В.П. (2000) До питання охоронних зон карстово-спелеологічних об’єктів природно-заповідного фонду // Матер.міжнар.наук.-практ. конфер. “Національні природні парки: проблеми становлення і розвитку” – Яремче. - С.157-161.


      Коржик В.П. (2008) Законодавчо-правові та економічні аспекти оптимізації природокористування в спелеокарстових районах / Матеріали міжнар. наук.-практ. конфер. «Охорона і менеджмент об’єктів неживої природи на заповідних територіях». – Гримайлів – Тернопіль: «Джура». С. 156-164.


      Коржик В. П. (2007) Карст і печери // У кн.: Середнє Придністров’я / за ред. Г.І.Денисика. – Він-ниця, ПП Видавництво «Теза». - С.79-100.


      Коржик В. П. (2002) Комплексне використання спелеоресурсного потенціалу Буковини у контексті оптимізації регіонального природокористування // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Географія. Вип. 158. – Чернівці. – С.54 – 72.


      Коржик В. П. (2009) Простір і час у спелеології та карстознавстві // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Збірник наук. праць. Вип. 434: географія. – Чернівці. – С. 3-20.


      Коржик В. П. (2011) Спелеокарстове районування Українських Карпат // Вісник Львів. ун-ту. Серія географічна. Вип. 39. – С.196 - 209.


      Коржик В.П. (2010) Функціональні особливості спелеокарстових утворень Буковини у збереженні фауни / Матеріали Міжнар. наук. конф. «Проблеми вивчення і охорони тваринного світу у природних і антропогенних екосистемах». – Чернівці: ДрукАрт. – С.159-162.


Екологія

      Коржик В.П. (2013) Екологічні проблеми каньйонних парків у контексті оптимізації природокористування (на прикладі НПП «Хотинський») // Актуальні проблеми дослідження довкілля Збірник наукових праць (за матеріалами V Міжнар. конфер. – Т.1. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка. - С.100-104.


      Когутяк Я.М. (2011) Сполуки важких металів в елементах екосистеми Дністровського водосховища // Матеріали Міжнар. наук. практ. конф. «Заповідна Хотинщина». – Чернівці: ДрукАрт.


      Коржик В.П. (2011) Повені і посухи на Буковині як елемент геоекоінформаційної системи // Наукові записки Буковинського товариства природодослідників. Т.1, вип. 1-2. – Чернівці: Друк-Арт. - С. 145-159.


      Коржик В.П. (2011) Екологічні проблеми Хотинщини і Подністер’я в контексті оптимізації природокористування // Матеріали Міжнар. наук. практ. конф. «Заповідна Хотинщи-на». – Чернівці: ДрукАрт. – С. 92 - 104.


      Коржик В.П., Чорней І.І., Скільський І.В., Буджак В.В., Токарюк А.І., Смірнов Н.А., Никирса Т.Д. (2011) Хотинська височина як основа Прут-Дністерського екокоридору // Матеріали Міжнар. наук. практ. конф. «Заповідна Хотинщина». – Чернівці: ДрукАрт. – С. 5 - 18.


      Коржик В. П. (2010) Ресурсно-екологічна безпека як функція історико-географічного процесу (на прикладі буковини) // Наукові записки Тернопільського нац. пед. Університету. Серія: географія. Спеціальний ви-пуск: Стале природокористування : підходи, проблеми, перспективи – Тернопіль: СМП «Тайп». - №1 (випуск 27). – С.200-206.


      Коржик В.П., Білоконь М.В. (2010) Буковинський екологічний коридор і міграція великих ссавців: задуми та реалії // Матеріали міжнар. наук. конф. «Проблеми вивчення і охорони тваринного світу у природних і антропогенних екосистемах». – Чернівці: Друкарт. – с.174-178.


      Коржик В.П. (2009) Долинно-річкові коридори національної екомережі: структура, призначення, відповідність задуму // Заповідна справа в Україні. Том.15, вип.2. – С.8-14.


      Буджак В.В., Коржик В.П., Скільський І.В., Чорней І.І. (2008) Макроекологічна мережа Буковини у структурі пан’європейської // Матеріали міжнар. наук.-практ. конфер. «Розвиток заповідної справи в Україні і формування Пан’європейської екологічної мережі». – Рахів. – С. 68-80.


      Коржик В.П. (2008) Поняття і структура екомережі: Буковинське бачення // Матеріали міжнар. наук.-практ. конфер. «Розвиток заповідної справи в Україні і формування Пан’європейської екологічної мережі». – Рахів. - С.228-239.


      Коржик В.П. (2007) Экологический туризм: объект и субъекты. Матер. междунар. научн.-практ. конфер. «Географические проблемы сбалансированного развития староосвоенных территорий». – Брянск: РИО БГУ. – С.197-202.


      Сівак В., Коржик В. П. (2006) Роль лісових геосистем у формуванні природно-заповідного фонду Чернівецької області // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Збірник наук. праць. Вип.294: Географія. – Чернівці: Рута. – С. 76-86.


      Коржик В. П. (2006) Національний природний парк «Вижницький» у структурі пан’європейської екомережі // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Збірник наук. праць. Вип.304: Географія. – Чернівці: Рута. – С. 10-21


      Коржик В. П. (2006) Екологічна мережа чи еколандшафтна мережа: пріоритетна доцільність // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Збірник наук. праць. Вип.294: Географія. – Чернівці: Рута. – С. 42-55.


      Коржик В.П. (2003) Розвиток природно-заповідного фонду як чинник збереження ландшафтного та біологічного різноманіття. – В зб.: Роль природно-заповідних територій Західного Поділля та Юри Ойцовськой у збереженні біологічного та ландшафтного різноманіття. – Гримай-лів. – С.195-202.


      Коржик В.П. (2002) Екологічні аспекти історико-географічного процесу // Наукові записки Вінницького держ.педагог. ун-ту. Серія: Географія, Вип.1. – Вінниця. – С.33-37.


      Чорней І.І., Скільський І.В., Коржик В.П., Буджак В.В. (2001) Заповідні об’єкти Буковини загальнодержавного значення як основа регіональної екологічної мережі // Заповідна справа в Україні. Том.7, вип.2. – С.73-98.


      Коржик В.П. (1997) Вдосконалення природно-заповідного фонду як інструмент збереження біорізноманіття // Матер. міжнар.наук.-практ.конф. “Міжнародні аспекти вивчення та охорони біорізноманіття Карпат. – Рахів. – С.109-112.


      Коржик В.П. (1997) Деякі аспекти створення міжнародних природно-заповідних територій (на прикладі Буковини) // Матер. міжнар.наук.-практ.конф. “Міжнародні аспекти вивчення та охорони біорізноманіття Карпат. – Рахів. – С.285-287.


Історія

      Коржик В.П. (2011) Ландшафтознавчий аналіз історичних подій на Глибоччині // Наук. записки Вінницького держ. пед. ун-ту. Сер. Географія. – 2011. - Вип. 23. - Вінниця. С. 23 - 32.


      Коржик В. П. (2000) Екологічні аспекти історико-географічного процесу // Зб. наук.праць “Україна та глобальні процеси: географічний вимір”, т.3 – Київ-Луцьк. - С.117.


      Коржик В. П. (2000) Антропогенизация среды: историко-географические аспекты. – В кн. «Природопользование в условиях дифференцированного антропогенного воздействия. – Minsk – Sosnowiec. - С.7 – 11.


Різне

      Коржик В. П. (2013) Перша світова війна на Буковині: проблеми музейного забезпечення // Матер. Всеукраїн. наук.-практ. конфер. «Історія і сьогодення музею: головні аспекти діяльності, завдання, проблеми, рішення» - Чернівці: Букрек. – С.413-417.


      Коржик В.П. (2013) Екотуризм на заповідних територіях / Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конфер. «Стан та перспективи розвитку заповідної справи та екологічного туризму в Україні». – Миколаїв. – С.109-111.


      Коржик В. П. (2012) Етапи антропогенізації регіону Буковинських Карпат: чинники, закономірності, регіональні особливості, наслідки // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: збірник наук. праць. Вип. 612-613: Географія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. - С. 88-92.


      Коржик В.П. (2011) Ліси, знищені війною // Наукові записки Буковинського товариства природодослідників. Т.1, вип. 1-2. – Чернівці: Друк-Арт. - С.127-133.


      Доманчук А.Г., Коржик В.П. (2011) Національний природний парк «Хотинський»: проблеми створення та завдання подальшого розвитку // Матеріали Міжнар. наук. практ. конф. «Заповідна Хотинщина». – Чернівці: ДрукАрт. – С. 28 - 45.


      Коржик В.П. (2011) До питання доступності природно-рекреаційних ресурсів // Ученые записки Таврического национального университета имени В.И.Вернадского. Серия «География» Т. 24 (63). №2, часть 2. – С.183-187.


      Коржик В.П. (2010) Антропогенні об’єкти в структурі природно-заповідного фонду: роль, призначення, доцільність // Матеріали міжнар. наук.-практ. конфер. «При-родно-заповідний фонд України: минуле, сьогодення, майбутнє». – Тернопіль: Підручники і посібники. - С.71-77.


      Коржик В.П. (2007) Проблемы совершенствования природно-заповедного дела: иллюзии и реальность. / Матер. междунар. научн.-практ. конфер. «Географические проблемы сбалансированного развития староосвоенных территорий». – Брянск: РИО БГУ. – С.75-81.


      Коржик В.П., Чорней І.І., Буджак В.В., Скільський І.В. (2001) Розширення території Національного природного парку “Вижницький” за кластерним принципом: доцільність, необхідність, модельність (на прикладі регіону Буковинських Карпат) // Заповідна справа в Україні, том.7, вип. 1. – С.70-90


      Коржик В.П. (1999) Національний природний парк “Вижницький”: нові принципи і тенденції розвитку // “Зелена Буковина”, № 1-2 – Чернівці. – С.69-74.


      Коржик В.П. (1999) Незвичайне стихійне явище // Матер.міжнар. наук.-практ. конф. ”Екологічні та соціально-економічні аспекти катастрофічних стихійних явищ у Карпатському регіоні (повені, селі, зсуви)”. – Рахів. – С.160-162.


      Коржик В. П. (1999) Історико-географічний процес як антропогенізація довкілля // В зб. “Ландшафт як інтегруюча концепція XXI сторіччя” . –К. – С.162-166.



E-mail: admin@old.blognauki.in.ua | Copyright © 2013-2024 https://old.blognauki.in.ua/
Ідея та втілення програми: Марко М. Ю.
Матеріали бази даних "Tools Nature", можуть бути опубліковані в некомерційних цілях у інших джерелах за умов збереження інформації про автора та вказаного посилання на джерело: Марко М.Ю. Tools Nature. База даних природи Чернівецької області. - 2024. - Інтернет: https://old.blognauki.in.ua/npph/